Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Elle! Vrouw & Geboortezorg) via een verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

7. Teruggave van de goederen

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons, Elle! Vrouw & geboortezorg, terug te zenden of te overhandigen.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

9. Compensatie van de waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.