Pretecho's

De eerste blik op je baby is een onvergetelijk moment! Wij maken daar graag deel van uit. 


Bij de pretecho is het tijd om te genieten van je kindje en deze zo mooi mogelijk in beeld te krijgen. Met de nieuwste meest geavanceerde HD-live techniek zijn de beelden van je kindje zéér realistisch waardoor je zelfs de gelaatstrekken van jou, je partner en/of familieleden kunt ontdekken! 

Soorten en tarieven

Per echo doneren wij €1 aan het project van Maja in Gambia. Meer weten? Kijk op de website. 

2D echo

Created with Sketch.

Vanaf 8 weken tot 36 weken kunnen we je kindje in 2D laten zien. We kunnen met 2D goed naar de structuren in het lichaampje van je kindje kijken en naar bijvoorbeeld het profieltje, handjes, voetjes etc.

Duur:         ± 15 minuten (incl. ontvangst en betaling)
Kosten:     €35
Foto's:       Digitaal

Geslachtsbepaling

Created with Sketch.

Vanaf 15 weken zwangerschap kunnen we het geslacht van je kindje bepalen. Kom met een volle blaas want rond deze termijn staan kinderen vaak rechtop in de baarmoeder. Een volle blaas zorgt ervoor dat ze gaan liggen, hierdoor is het geslacht beter in beeld te brengen en krijgen we de mooiste echo beelden van je kindje

Duur:         ± 15 minuten (incl. ontvangst en betaling)
Kosten:     €35
Foto's:       Digitaal

3D/4D echo

Created with Sketch.

De meest optimale termijn voor een 3D/4D echo is rond 24-28, uiterlijk tot net na 30 weken zwangerschap. Hoe dichter je daarna bij de 40 weken komt hoe lastiger het is om een mooi 3D en/of 4D beeld te krijgen. Met de nieuwste meest geavanceerde HD-live techniek zijn de beelden van je kindje zéér realistisch waardoor je de gelaatstrekken van jou, je partner en/of familieleden kunt ontdekken! 

Standaard

Duur:         ± 30 minuten  (incl. ontvangst en betaling) 

Kosten:     €90
Foto's:       Digitaal
Video:       De gehele echo wordt opgenomen op USB stick

Pakketten

Created with Sketch.

Vind je het leuk om vaker in je zwangerschap een pretecho te laten maken? Dan kun je gebruik maken van onze pretecho pakketten. 

PAKKET A                    €60

- 2D echo OF geslachtsbepaling

- 2D echo

 

PAKKET B                    €105,-

- 2D echo

- 3/4D echo

Afspraak inplannen?

Wil je direct een echo inplannen of weet je nog niet precies welke echo of welk pakket geschikt is? Dan is bellen het snelst: 

 

073-2032595 

Kwaliteit

Created with Sketch.

De kwaliteit van de zorg voor jou en je kindje is voor ons heel belangrijk. Bij Elle! Vrouw & Geboortezorg werken daarom alleen goed opgeleide en gekwalificeerde echoscopisten. Alle echoscopisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Cadeaubon

Created with Sketch.

Wil jij een pretecho cadeau doen? Wij verkopen ook cadeaubonnen. Meer weten? Klik hier

Algemene voorwaarden pretecho's

Created with Sketch.

Je kunt bij Elle! Vrouw & Geboortezorg echo’s op verzoek (pretecho's) laten uitvoeren. 

Aansprakelijkheid
Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. We zoeken dan ook niet naar afwijkingen bij de moeder of het kindje. Derhalve kan je Elle! Vrouw & Geboortezorg of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen. Wanneer de echoscopiste bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij jou en je verloskundige of arts hierover inlichten. Indien je van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij je dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste. We wijzen je er op dat er bij deze echo geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag je uitleggen als een medische beoordeling. Op geslachtsbepalingen geven wij geen garantie. Aan de afgegeven beoordeling kun je geen rechten ontlenen; derhalve aanvaarden we geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Beeldkwaliteit
Een aantal factoren waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen bepalen de beeldkwaliteit. Dit is o.a. de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van je kindje, de beweeglijkheid van je kindje en je lichaamsbouw. Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Geslachtsbepaling

Mocht het zo zijn dat je kindje er tijdens de echo zo voor ligt dat we het geslacht niet kunnen beoordelen dan mag je éénmalig kosteloos terugkomen voor een revisie.

 
3/4D echo
Mocht het zo zijn dat je kindje er tijdens de echo niet goed voor ligt waardoor er geen 3/4D beelden gemaakt kunnen worden dan heb je de volgende opties (tot 32 weken zwangerschap):

  • Je betaalt een gereduceerd tarief van €50 en ziet af van een revisie
  • Je betaalt het volledige tarief van €90 en komt éénmalig (kosteloos) terug voor een revisie. (Indien je kindje er dan nog niet goed voorligt kunnen wij helaas geen korting geven).
  • Vanaf 32 weken zullen we een pretecho geheel op eigen verzoek/ risico uitvoeren zonder garantie op goed beeldmateriaal, er zal er ook geen herhaling plaatsvinden. 


Beeldmateriaal
We kunnen alle beelden opslaan op een USB-stick of printen op fotopapier. Bij de 3D /4D kunnen we ook een film opslaan op USB-stick, zodat je dit mooie moment thuis met familie en vrienden nogmaals kunt beleven.  

Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen gebruikt Elle! Vrouw & Geboortezorg uitsluitend haar eigen USB-sticks en apparatuur. Het is niet toegestaan om privé foto- of video-opnames te maken tijdens de echografie. Bovendien is iedere gehele of gedeeltelijke overneming van beeld- en geluidsmateriaal uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming.


Reservering en annulering
Om de echo in alle rust te laten verlopen en voor elke klant voldoende tijd voor te behouden, werkt Elle! Vrouw & Geboortezorg alleen op afspraak.

In geval van overmacht vanuit Elle! Vrouw & Geboortezorg zal er zo spoedig mogelijk contact gelegd worden met de klant. Het streven is een nieuwe afspraak te maken op korte termijn. Annulering door de klant dient tenminste 24 uur vóór het tijdstip van het consult plaats te vinden. Deze is kosteloos indien op het moment van annuleren we een nieuw echoconsult inplannen.


Betaling
Betaling vindt plaats tijdens het consult en kan per pin of contant voldaan worden.

Elle! verstrekt ook cadeaubonnen, deze verkopen we aan de balie of online. Cadeaubonnen moeten binnen twee jaar verzilverd zijn.

Wil je toch liever een berichtje sturen? Dat kan uiteraard ook. Vermeld het volgende in je bericht:

  • Je uitgerekende datum
  • Welke echo('s) je wilt plannen
  • Wanneer we je het beste kunnen bereiken

Na ontvangst van je bericht nemen we zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om een afspraak te plannen.

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.