Privacybeleid

Elle! Vrouw & Geboortezorg, gevestigd aan Middelweg 11, 5253CE te Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Elle! Vrouw & Geboortezorg
Middelweg 11
5253 CE Nieuwkuijk
073-2032595 
[email protected]
https://www.ellezorg.nl


Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een bestelling of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elle! Vrouw & Geboortezorg is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Elle! Vrouw & Geboortezorg bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Elle! Vrouw & Geboortezorg is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Elle! Vrouw & Geboortezorg gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Elle! Vrouw & Geboortezorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Het beteft hier enkel de vewerking van de gegevens die worden verwerkt via de website www.ellevoorjou.nl.  

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer (vast, mobiel) 
  • E-mailadres 
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 

Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners van Elle! Vrouw & Geboortezorg.
Wil je weten welke gegevens wij verzamelen wanneer je medisch gezien bij ons onder zorg bent? Raadpleeg dan onze website www.ellezorg.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij enkel zodat we de bestellingen gedaan via deze website kunnen verwerken. Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Enkel indien een cursus of informatieavond wordt verzorgd via een derde partij.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Elle! Vrouw & Geboortezorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Verwerken van bestellingen en inschrijven via deze website
  • Verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail 
  • Je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  


Geautomatiseerde besluitvorming
Elle! Vrouw & Geboortezorg  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat jouw gegevens worden verwijderd na het gereed maken van je bestelling of wanneer de informatieavond/cursus heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Elle! Vrouw & Geboortezorg  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De gegevens die je aan Elle! Vrouw & Geboortezorg  verstrekt via de website, worden omgevormd tot een e-mail die in een beveiligde omgeving direct verstuurd wordt aan Elle! Vrouw & Geboortezorg . Deze gegevens worden dus niet opgeslagen, enkel beveiligd verzonden.
Elle! Vrouw & Geboortezorg  maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, verder worden er geen cookies gebruikt.
Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authenticatie en beschikken we over een SSL-certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elle! Vrouw & Geboortezorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen één week, op jouw verzoek. 


Elle! Vrouw & Geboortezorg  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected] of 073-2032595.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd in maart 2022.